Trang chủ » Dịch vụ kế toán

CÁC CÔNG VIỆC DỊCH VỤ KẾ TOÁN PHẢI LÀM

Tiết kiệm chi phí kế toán cho Doanh Nghiệp

CHI TIẾT DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP DO Việt OK CUNG CẤP :
1. CÔNG VIỆC HÀNG THÁNG
- Cử nhân viên đến tận nơi nhận hóa đơn chứng từ.
- Lập và trực tiếp đi nộp tại Chi cục thuế các Báo cáo thuế Giá trị gia tăng, Báo cáo thống kê, Báo cáo thuế Thu nhập cá nhân (nếu có);
- Nhập liệu và xử lý số liệu trên phần mềm kế toán. In ấn hoặc Viết chứng từ như: Phiếu Thu, Phiếu Chi, Phiếu Nhập Kho, Phiếu Xuất Kho…theo từng chứng từ gốc.
- Lập và theo dõi Hợp đồng lao động, bảng lương nhân viên.
- Phân loại, sắp xếp và tổ chức lưu trữ chứng từ.
- Gửi cho khách hàng Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh (Lãi – Lỗ) hàng tháng (nếu yêu cầu)
- Thông báo số thuế phải nộp (nếu có) trong tháng. Thay công ty đi nộp thuế tại Kho bạc hoặc Ngân hàng.
- Cử nhân viên làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.
2. CÔNG VIỆC HÀNG QUÝ
- Lập tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân hàng quý.
- Lập báo cáo hóa đơn theo quy định
- Lập các báo cáo khác hàng quý theo quy định.
3. CÔNG VIỆC CUỐI NĂM
- Thực hiện Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân…
- Thực hiện Báo cáo tài chính cuối năm gồm : Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính, Bảng cân đối tài khoản.
- Hoàn thiện, in ấn và lưu trữ sổ sách kế toán theo đúng quy định hiện hành.
- Lập các tờ khai cho cả năm theo quy định vào đầu năm

Theo: VietOK

Tin tức liên quan

Đường dây nóng
Điện thoại: 04 66 759 717
Hotline: 0976 803 055
Email: nghi1508@gmail.com
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ khách hàng 4 Hỗ trợ khách hàng 4
Hỗ trợ khách hàng 3 Hỗ trợ khách hàng 3
Hỗ trợ khách hàng 2 Hỗ trợ khách hàng 2
Hỗ trợ khách hàng 1 Hỗ trợ khách hàng 1