Trang chủ » Tin tức về Kế toán và Thuế

Hạ trần lãi suất huy động xuống 13%

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 05/2012/TT-NHNN ngày 12/03/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28/09/2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo quy định tại Thông tư này, kể từ ngày 13/03/2012, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng là 5%/năm (trước đây là 6%/năm); lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng trở lên giảm từ 14%/năm xuống 13%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, mức lãi suất tối đa đối với tiền kỳ hạn từ 01 tháng trở lên giảm xuống 13,5%/năm thay cho mức 14,5% như quy định trước đây.

Trong cùng ngày, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng ra Quyết định số 407/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ ngày 13/03/2012, các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được điều chỉnh như sau: Lãi suất tái cấp vốn giảm từ 15%/năm xuống 14%/năm; Lãi suất tái chiết khấu là 12%/năm (trước đây là 13%); Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng giảm từ 16%/năm xuống 15%/năm.

Theo: ViệtOK

Đường dây nóng
Điện thoại: 04 66 759 717
Hotline: 0976 803 055
Email: nghi1508@gmail.com
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ khách hàng 4 Hỗ trợ khách hàng 4
Hỗ trợ khách hàng 3 Hỗ trợ khách hàng 3
Hỗ trợ khách hàng 2 Hỗ trợ khách hàng 2
Hỗ trợ khách hàng 1 Hỗ trợ khách hàng 1